Selecteer een pagina

BAGAGEBANK

JOB, SKILLS & TALENT

    1. Skills: Information architecture, Work Flow/Layout/Interaction Design, Visual Design, Service Design : Customer Journey Mapping, Ethnography, user studies & personas, Service blueprint
    2. Client: Tahucontent
    3. Project:Bagagebank voor werkplekken

 

  1. Tools Used: Illustrator, Photoshop, Axure Pro

OVER


De Site is een initiatief om mensen die moeilijk werk kunnen vinden middels een platform te ondersteunen, door ze bijeen te brengen in een virtuele gemeenschap (de community), waar men zijn of haar vaardigheden op peil kan houden, uit kan breiden en vouchers (credits) kan verzamelen, met als resultaat zinvol bezig te zijn, expertise en zelfbeeld te versterken en mede daardoor makkelijker toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan, het vervullen van externe taken, moet een samenwerkingsverband worden met professionele organisaties die opdrachten aan kunnen bieden die door het platform (portal) gematched worden. De opdrachten van deze organisaties zijn geen banen of opdrachten in klassieke zin, maar meer kortdurende in tijd uitgesmeerde taken die door en tijdens de crisis blijven liggen. Ze zijn bedoeld als een structurele bijdrage aan de zoektocht naar een nieuwe baan voor iedereen die niet in de wieg is gelegd om ondernemer te worden. Want dat zijn volgens de Nederlandse belastingdienst de enige opties om geld binnen te brengen: we kennen enkel werknemers en ondernemers, of dit nu vennootschappen, BV’s, stichtingen of eenmanszaken, ZZP-ers of freelancers zijn.

MIJN ROL


Mijn rol was de rol van producteigenaar. Het opzetten van het project middels overleg met belanghebbenden, de doelgroep en de bedrijven. Vanuit alle inzichten, interviews werd een brainstorm sessie met het creatieve team van Tahucontent gehouden. Onze ideeën werden voorgelegd aan deskundigen. Feedback werd meegenomen naar volgende iteraties. Wat er hier te zien is is het concept als een MVP.

DUUR

Met dit project zijn we begonnen in 2014. 

Het reultaat van het maken van je profiel. Wat zijn je talenten, sterkste kanten  waar ben je goed in.

 

De oproep om je persoonlike infographic samen te stellen die je kunt gebruiken bij je CV.

 

Je digitale CV

De mobiele versie van de applicatie

Wireframe van de portfolio