Selecteer een pagina

Design Thinking

Design thinking is een oplossingsgerichte benadering van het oplossen van problemen, waarbij wordt samengewerkt aan het itereren van een eindeloos, verschuivend pad naar perfectie. Het werkt naar productdoelen toe via specifieke ideatie, prototyping, implementatie en leerstappen om de juiste oplossing aan het licht te brengen.

Design thinking takes a solution-focused approach to problem-solving, working collaboratively to iterate an endless, shifting path toward perfection. It works toward product goals via specific ideation, prototyping, implementation, and learning steps to bring the appropriate solution to light.