Selecteer een pagina

TWENTE GROEIT
WERKGROEP: ARBEID & ONDERWIJS

Werkgroep die nadenkt over oplossingen voor het vraagstuk:

Hoe behouden we talent in Twente?

De werkgroep is een  samenwerking met de Rabobank Enschede- Haaksbergen, de gemeente Enschede, het Saxion, het ROC, Novel- T.

Aan de ronde tafels is geconstateerd dat jong talent dat in Twente beschikbaar is, nog niet optimaal benut wordt. Bijvoorbeeld AOC studenten die geen baan kunnen vinden. Of afgestudeerden die een baan buiten de regio zoeken, omdat ze niet weten welke baankansen er in de regio zijn. Hoe kom je tot een uitwisselmodel waarbij studenten het bedrijfsleven in de regio beter leren kennen en hoe kan het bedrijfsleven profiteren van de kennis en ideeën die zij hebben? En wat kunnen vakmensen betekenen voor het onderwijs? Vanuit andere sectoren en andere gebieden zijn er voorbeelden die succesvol zijn gebleken. Welke past hier en hoe implementeren we die?

Vanaf september 2018 kwamen leden van de groep  Arbeid en onderwijs frequent bij elkaar om het vraagstuk Hoe houden we talent in Twente te verkennen, definiëren en uit te diepen. Het bleef lang interessant genoeg om bijeen te komen en elkaar ook “huiswerk”mee te geven zoals onderzoek doen, contact maken met de doelgroepen, interviewen van studenten. Met de structuur en aanpak van Design Thinking zijn we aan de slag gegaan.

1 Inzichten ophalen

Al het onderzoek dat er al op dit gebied is
gedaan via de UT, Saxion en hun studenten is
verzameld en studenten en andere
contactpersonen zijn bezocht voor
onderzoekende gesprekken.

2 Definitie fase:
Met de inzichten kwamen we bijeen voor een
juiste definitie van de probleemstelling. Aan de
hand van een kleine workshop kwam er
duidelijkheid.
3 Ideation workshop
De gestructureerde manier van het oude
brainstormen. Met post its en mapping aan de
slag. Heel veel ideeën kwamen te voorschijn en
de daarbij komende discussies kwamen los. Ook
tijdens deze workshop kwamen er weer nieuwe
inzichten.
4 Co creatie
Samen werden specificatie’s voor concepten
bedacht. Aan de hand van een uitgangsconcept
werd er feedback gegeven en tips voor
verbetering. Meer mensen weten er nu meer
dan één.
5 Het concept
Het concept werd vormgegeven in een visueel aantrekkelijke presentatie met als leidraad waarom, hoe en wat. Naderhand volgde een budgetanalyse en een voorstel van een start.
Concept het Twentse huis van talent.

Afgelopen jaar is het Twentse huis van logistiek gestart. IT talent liep al ver vooruit iets op te zetten voor IT personeel. Het idee is om de diverse branches zoals AgriFood & Tech, Zorg ieder aan een pilaar in het huis van talent te bouwen.

Hiervoor is voor de basis een manifest opgesteld:

TALENT IN TWENTE HOUDEN Manifest ( visie)

Denken vanuit Interesse, Skills en Talent
Hoe een medewerker zich voelt. Om ons heen zie je niet alleen aan je kinderen, hoe snel ze zichzelf aan de hand van alle digitale, nieuwe technologische functionaliteiten zonder tussenkomst van derden ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen lijken ons te overkomen. Je ziet hoe jouw invloed afneemt.

Doe jij nog wel iets waar je blij van wordt?
Als het gaat om het leveren van een prestatie of cijfers. Is er nog wel plaats en tijd voor elkaar, inspiratie, betrokkenheid, je interesse? Worden je vaardigheden wel volledig benut? Zou het iets minder kunnen van wat jij onbelangrijk vindt? Waar is de menselijke maat?

Werkt hoe we werken nog wel met de digitale transitie?
Juist steeds meer zijn we op zoek naar een zinvolle werktaak nu we denken dat de digitale transitie ons het werk uit handen neemt. Meerwaarde kan alleen toegevoegd worden wanneer het je interesse heeft, je vaardigheden worden benut en je je talent kunt ontwikkelen. Wanneer je je betrokken mag voelen en wanneer je werk waarde heeft voor jou. Mensen moeten niet meer gezien worden als resources, want dat is een tijdelijke oplossing.

Denken vanuit de mens.
Als het gaat om duurzame werkgelegenheid moeten we vanuit de mens denken. Geef hem de regie, laat hem bepalen waar in zijn leven werk de plek heeft. Geef de gelegenheid om te kiezen, zichzelf te ontplooien en wat je met anderen wil betekenen.

Draai het om
1. Laat mensen hun verhaal vertellen. En deel die verhalen met elkaar. Wat betekent je werk voor je – en hoe haal je er het beste uit?
2. Baseer missies en doelen op deze verhalen zodat we de juiste keuzes maken. Geef de vrijheid om werk zo te organiseren dat het écht werkt, zonder verantwoordingscultuur. En geef inspiratie en creativiteit de ruimte. Betrokkenheid en een te leveren bijdrage aan een maatschappelijk of hoger doel houden mensen bij elkaar.
3. Zelf de regie nemen en bepalen hoe en waar je werk in je leven een plek heeft ,hoe zinvoller werk wordt voor ons allemaal. Want werk is er voor jou. En niet andersom.

CONCEPTEN

De Twentse Huizen is een vertaling van een gerichte samenwerking tussen partners, als single point of entry (eventueel gecombineerd met een fysieke locatie), voor een specifieke branche of sector op regionaal niveau. Bijvoorbeeld een Twents Huis voor de Logistiek in de gastgemeente Almelo, een Twents Huis voor de Zorg & Welzijn in de gastgemeente Enschede, Twents Huis voor de Techniek in
de gastgemeente Hengelo, Twents Huis van de Voedingsindustrie in de gastgemeente Oldenzaal, Twents Huis van de Bouw & Infra in de gastgemeente Rijssen-Holten etc. Mochten in andere branches behoefte ontstaan voor een Twents Huis van (bijvoorbeeld ICT) dan kan in overleg met de branche hieraan invulling worden gegeven.
Twents Huis voor de Logistiek in de gastgemeente Almelo
Twents Huis voor de Zorg & Welzijn in de gastgemeente Enschede
Twents Huis voor de Techniek in
de gastgemeente Hengelo
Twents Huis van de Voedingsindustrie in de gastgemeente Oldenzaal
Twents Huis van de Bouw & Infra in de gastgemeente Rijssen-Holten
TWENTS HUIS VAN TALENT

Skills Twente als ‘fieldlab’
Daarnaast is Skills Twente ook een ‘fieldlab’ waar het bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs, bestuurders uit de regio naast samenwerken, ook experimenteren om verschillende loopbaanprogramma’s te ontwikkelen zoals:

✓ Assessments en competentiescan
✓ Loopbaanadvies
✓ Training en ontwikkeling (empowerment, basisscholing, skills, vaktechnisch)
✓ Matching o.a. op basis van skills
✓ Platform waar werkgevers en werknemers elkaar vinden

Skills Twente richt zicht primair op de sectoren waar de komende jaren veel vraag naar personeel is (te starten met de grootste potentiele kansen):

✓ Logistiek & Transport
✓ Bouw & Infra
✓ Techniek
✓ Zorg & Welzijn
✓ Procesindustrie & Voeding
Voor bovenstaande zouden vooralsnog de eerste Twentse Huizen kunnen worden ingericht (Logistiek, Techniek, Bouw & Infra, Voeding, Zorg & Welzijn).

Twents huis van de logistiek
Een van de uitgewerkte concepten is dit talent programma:

BIZZIDO

Talentprogramma voor iedereen om samen met werkgevers op zoek te gaan naar de positieve impact op de samenleving.

Bizzido is een talentprogramma voor het werven van talent en het behoud van talent in de regio. Iedereen kan zich als kandidaat aanmelden om samen met medewerkers op zoek te gaan naar een PURPOSE, dat waar je het voor doet. Want wij geloven dat kennis, vaardigheden én een goed gevoel belangrijk zijn voor een duurzame loopbaan.

Je vindt PURPOSE daar waar kernvaardigheden en expertise een positieve impact hebben op de samenleving. Dit doen we door middel van projecten die vraagstukken van bedrijven aanpakken. Door deze projecten ontdekken deelnemers waar ze het voor doen. Het geeft redenen om er langer voor te gaan.
Voor het behoud van talent.

Download presentatie:

Het behoud van Twents Talent

INITIATIEVEN

Nieuwe mkb beurs haal twents talent in huis

4 juli 2019

Tien bedrijven die tien beurzen aanbieden. Dat is het idee achter de nieuwe MKB-beurs, een initiatief van de UT en de Rabobank. Het doel is om Twentse bedrijven te versterken en kennis te behouden in de regio Twente.

Innovatiehub Haaksbergen

De deelnemende bedrijven in de hub zijn Brunelco Electronic Innovators, aannemersbedrijf Kormelink, Schadenet Kraaijvanger, IACT, Hassink Verpakkingsdrukwerk, Texim Electronics en Lenferink Office Works. Ondersteunende partijen in het geheel zijn verder de gemeente Haaksbergen, IKT (stichting Industriële Kring Twente) en HOV (de Haaksbergse Ondernemers Vereniging). Op de foto de afgevaardigden van de participerende ondernemingen.

Mijn Meeloopdag

Wat is Mijn Meeloopdag? Mijn Meeloopdag is een marktplaats waar talenten kunnen zien bij welke bedrijven zij een dag mee mogen lopen, om de sfeer te proeven en te kijken of ze het werkgebied leuk vinden en bedrijven zich op een laagdrempelige manier, zichtbaar kunnen maken bij een brede groep met diverse talenten.